ACCIONS

ADN PIRINEUS, XARXA EDUCACIÓ PIRINEUS VIUS: COOPERACIÓ I VALORITZACIÓ DEL PATRIMONI PIRINENC

Valoritzar la identitat dels Pirineus, els seus patrimonis i reforçar la cooperació entre els qui s’ocupen de la mediació patrimonial les entitats d’educació ambiental . Contribuirem a l’objectiu específic fent sorgir dels territoris el que constitueix el nostre patrimoni comú,Contribuir a reforçar el patrimoni comú  valoritzant les seves modalitats territorials valoritzant els territorisper un procés d’interpretació dels valors naturals que integri les dimensions culturals, socials i històriques a través de la interpretació dels valors naturals, culturals, socials i històrics, organitzant la mutualització d’experiències entre les persones ocupades en el sector de la mediació. I l’intercavi d’experiències entre les entitats ambientals.

ESTRATÈGIA PIRENAICA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL I VALORITZACIÓ PATRIMONIAL (pdf)

ACCIÓ 1: Gestió de projecte 

El projecte “ADN Pirineus, associa a 6 estructures entitats (Generalitat de Catalunya, Fundació Catalunya Pedrera, SEO/Birdlife, GAN-NIK, IEA, LPO)  amb per compte  d’altres 60 entitats d’educació ambiental que integren la xarxa transfronterera Educació Pirineus Vius (EPV). El projecte està coordinat en l’àmbit administrativamentu per la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).


ACCIÓ 2: Comunicació

Cada acció s’acompanyarà d’accions de comunicació específiques, que s’adreçaranadreçades als diferents  als públics objectius.destinataris.


ACCIÓ 3: Campanya de sensibilització i eines digitals de valorització del patrimoni destinat dirigida a persones de diferents edattant a la ciutadaa la població local i als visitants dels  com als qui visiten elsPirineus. 

Exposició ADN Pirineus, 30 campanyes de sensibilització, App-Mòbil i una Plataforma educativa a distància.

  1. PIRIBUS una campanya itinerant sobre el Patrimoni dels Pirineus, que es durà a terme campanya que es materialitzarà a través d’una en una exposició continguda en un autobús dispositiu mòbil posat a  disposat disposició gratuïtament per la Generalitat de Catalunya. La campanya itinerant visitarà 30 territoris pirinencs: 12 etapes a França, 10 a Catalunya, 4 a Aragó, 4 a Navarra.
  2. APLICACIÓ MÒBIL+WEB L’App ADN Pirineus, serà una eina única d’interpretació del patrimoni natural integrant les dimensions cultural, històrica i social.
  3. PLATAFORMA MOOC (Massive Online Open Courses) Es concep com uUna plataforma educativa a distància a la manera d’una “Universitat popular digital dels patrimonis pirinencs”, que oferirà oferint al públic en general i als qui es troben vinculats professionalmentprofessionals de l’educació ambiental  amb la mediació patrimonial, eines de formació i intercanvi sobre aquests patrimonis i la seva valorització.

ACCIÓ 4: Propostes d’orientació estratègica a escala del massís pirinenc” sobre educació patrimonial, dirigides a les persones vinculades professionalment amb a l’educació en matèria del patrimoni. També pretenen ser pautes pels qui tenen responsabilitat en  i a les institucions del massís de la serralada, per sensibilitzar-los sobre la importància de la valorització dels patrimonis pirinenc

ACCIÓ 5: Coordinació pedagògica, formació i, estructuració dels  d’actors de l’educació ambiental
  • 2 seminaris “Educació, valorització patrimonis i turisme Pirineus”
  • 3 trobades transfrontereres de la xarxa EPV
  • Un cicle de formació “Patrimoni Pirineus” per a persones vinculades professionalment amb la mediació a l’educació ambiental.

COFINANCIADORES / CO-FINANCEURS

Partenaire associé / Socio colaborador / Soci col·laborador / Kide laguntzailea / Sòci collaborador:

Gobern d'Andorra
Accessibility